Článok 1

Simulátor autizmu v praxi

Simulátor autizmu sa využíva napríklad na univerzitách, vo firmách, na vzdelávacích workshopoch a podobne. Vo videu nižšie môžete uvidieť príklad využitia Simulátora u nášho klienta Astra-Zeneca USA. Táto spoločnosť je pekným príkladom, ako môže firma pristupovať k svojím neuroatypickým zamestnancom.

Simulátor autizmu v Astra-Zeneca, USA.

Na obrázkoch nižšie je vidno Simulár autizmu použitý v praxi.

Pre viac info kliknite na nasledovný odkaz.