Služby

Benefity simulátora autizmu

Pochopenie ľudí s ASD

Najlepšie porozumenie človek získa osobnou skúsenosťou. Technológia virtuálnej reality umožňuje prežiť osobný zážitok, a preto sú naše simulácie efektívne na pochopenie zmyslového vnímania autistov.

Umožnenie inklúzie

Prvým krokom v začlenení neuroatypických ľudí do kolektívu je ich porozumenie. Pokiaľ sa vám nepodarí uspieť v tomto kroku, neskôr vás to dobehne. Investovaním energie do hlbšieho porozumia autistov umožníte dlhodobé fungovanie kolektívu.

Príprava rodičov a budúcich odborníkov

Porozumie, ako vplývajú rozne zmyslové podnety na vaše dieťa, žiaka alebo kienta vám umožní identifikovať a predchádzať rizikovým elementom v rôznych prostrediach.

Čo ponúkame

K Simulátoru autizmu vo virtuálnej realite sa viete dostať dvoam spôsobmi.

Kúpa softvérovej licencie

Pokiaľ máte prístup k VR headsetu, môžete si zakúiť licenciu na ľubovoľné obdobie. Napríklad na týždeň, ak organizujete konferenciu, alebo na rok, ak plánujete Simulátor využívať pravidelne. 

Pre získlanie cenovej ponuky nás kontaktuje cez formulár nižšie.

Kúpa workshopu

Pokiaľ nemáte prístup k hardvéru alebo máte záujem o doručenie workshopu s prednáškou, môže si od nás zakúpiť workshop. Odporúčame vám kontaktovať nás s dostatočným časovým predstihom.

Pre dohodnutie worshopu nás prosím kontaktujte cez formulár nižšie.

Kontaktujte nás

Prvým krokom v našej spolupráci je vyplniť tento krátky formulár.